Jóga

Jsem umělecká duše, milovnice jógy a přírody. Baví mě objevovat nové možnosti s úžasem a zvídavostí. Tvořit svůj každý den s důvěrou, že život je umění a já si mohu dovolit být mistrem i začátečníkem.

Ve své Art józe propojuji svět umění s jógovou praxí a hlubokou relaxací. Mým darem je probouzet v lidech tvůrčí potenciál, podpořit je na vlastní cestě duše a harmonizovat jejich mysl i tělo.

Nový kurz Art jóga využívá prvky z hatha jógy, kundalini jógy, aktivní imaginace a mindfulness. Je zaměřen na podporu a rozvoj kreativity. Stávám se tvůrcem svého života, objevuji svoje schopnosti a rozvíjím svůj potenciál. Tvořím...

Kundalini jóga - hodiny určené pro začátečníky, které zahrnují dynamické cvičení, zpěv manter, meditaci a relaxaci. Kundalini jóga – to jsou pružná záda, sebedůvěra, dobře fungující nervový, endokrinní a reprodukční systém, láska k sobě, otevřenost v komunikaci s lidmi, zručnost a umění vidět krásu ve všem kolem nás.

Meditace - na úvod hodiny jógová rozcvička, potom 30 minut či déle meditace, s pozorností zaměřenou do sebe a všímavostí k tomu, co se v nás děje. Na závěr relaxace v leže. Praktikováním meditace vnášíme do života spokojenost, schopnost koncentrace a nadhled. Všímavost se postupně začne rozvíjet a prohlubovat v našem životě a my získáme možnost být více "tady a teď".

Individuální práce

 

Nabízím také individuální hodiny jógy a meditace.

První hodina je zaměřena na aktuální stav klienta, naladění se na jeho příběh, tělesnou konstituci a téma. Poté spolu vytvoříme záměr, kam se chce v životě posunout, co chce rozvíjet pomocí jógy. Následuje praktická část a doporučení osobní mantry.

 

Mindfulness - meditace vhodná pro pracovní skupiny či jednotlivce. Nejprve je úvod do tématu formou přednášky, pak následuje praktická část.

Art jóga pro dospělé

 

Vlídným probuzením s ranní meditací se připravíme na dynamické cvičení k pozvednutí energie. Zpěvem manter otevřeme postupně náš hlas, který bude sílit a přinese nám do života chuť zpívat a přirozeně se vyjadřovat. V relaxaci uvolníme psychické i fyzické napětí a setrváme v hlubokém klidu.

Na závěr podpoříme svého vnitřního umělce intuitivní kresbou - bez hodnocení a předsudků. Naše témata jsou inspirována Umělcovou cestou, která je zaměřena na rozvoj kreativity. Každý týden má svoje téma, inspirováni jsme Umělcovou cestou.

(Umělcovu cestu vedu sedmým rokem v ČR, zaměřeno na rozvoj kreativity.)

 

 

 

Místo: Grain Space, Rašínovo nábřeží 26, Praha 2.

Art jóga pro děti /pro děti od 6-12 let/

 

Jógovou rozcvičkou si protáhneme a uvědomíme svoje tělo a naladíme na téma hodiny. Zpěvem mantry s opakovanými cviky (celestiální komunikace) uvolníme naše myšlenky i hlas a meditací všímavosti či aktivní imaginací se připravíme na relaxaci.

Na závěr si vychutnáme rukama (možná někdy i nohama) kresbu suchým pastelem, podpoří naši schopnost tvořit bez hodnocení, to potřebujeme pro podporu našeho vnitřního umělce.

Čeká nás aktivní čas v pohybu a zpěvu, zároveň se budeme učit klidu a „nicnedělání“ a vychutnávat si to

 

ART JÓGA

 

Kundalini jóga podle Yoghi Bhajana

Opravdová partnerství

 

v našich vztazích - v osobních a pracovních i ve výchově dětí, se mohou objevit negativní vzorce myšlení, které vytváří konfliktní jednání a emoční bolest. Manipulace, obviňování, kritika, pocit oběti a viny. To vše zaměřeno dovnitř či ven.

Je čas udělat krok dál. Cesta ke svobodě a lásce vede skrz uvědomění a rozeznání vlastních sebeklamů, k jejich uzdravení a k přijetí zodpovědnosti za nový způsob života - ve vztahu k sobě i druhým.

 

Cílem kurzu je posílit náš charakter, rozšířit vědomí, udržet bdělou pozornost, pěstovat vděčnost a otevřít se lásce.

 

7. týdenní cyklus  Art jógy nabízí komplexní práci s tělem, duší i myslí:

dynamické cvičení

celestiální komunikace

meditace

relaxace

mandala

 

spontaneita  - sebedůvěra - komunikace - tolerance – harmonie-  celistvost -  láska

 

Aneta Param Bhagti

Život je krásný, seberozvojové kurzy, meditace, jóga, umělcova cesta, ženská témata, mindfulness, moon mother, sat nam, rasayan, doteková terapie, rétorika, relaxace