Umelcova

cesta

v

Podrobný rozpis programu Umělcovy cesty

 

 

1. týden: NABYTÍ POCITU BEZPEČÍ

Tento týden zahajujete proces tvůrčího ozdravění. Možná pocítíte závrať a vzdor, naději i skepsi. Četba, úkoly a cvičení směřují k tomu, aby ve vás vytvořily pocit bezpečí, který vám umožní zkoumat vaši kreativitu s menšími obavami.

Abychom žili tvůrčí život, musíme ztratit obavy z vlastního chybování. – Joseph Chilton Pearce

 

2. týden: NABYTÍ POCITU IDENTITY

Tento týden se obrací k definování sebe sama jako k významné složce tvůrčího ozdravění. Zároveň s tím, jak se začnou ohlašovat vaše osobní potřeby, touhy a zájmy, začnete si možná vytyčovat nové hranice a nová území. Eseje a nástroje této kapitoly se zaměřují na to, aby vás přivedly k vaší osobní identitě, k vašemu sebe-definovanému já.

Ať již je Boží sen o člověku jakýkoli, zdá se jisté, že ho nelze uskutečnit, pokud člověk nespolupracuje. – Stella Terril Mannová

 

3. týden: NABYTÍ POCITU SÍLY

Tento týden vás možná zastihne při nezvyklých návalech energie a prudkých vzkypěních zlosti, radosti i žalu. Jak se otřásá klamná opora mezí, které jste už dříve přijali zasvé, začínáte nabývat sil. Budete vyzváni, abyste vědomě experimentovali s duchovní nepředpojatostí.

Umělci, kteří hledají dokonalost ve všem, jsou ti, kdo jí nemohou dosáhnout v ničem. – Eugéne Delacroix

 

4. týden: NABYTÍ POCITU INTEGRITY

Tento týden se možná utkáte se změnou definování sebe samotného. Eseje, úkoly a cvičení vás mají katapultovat do produktivní introspekce a integrace nového sebeuvědomění. Může to pro vás být velmi obtížné a zároveň nesmírně vzrušující. Varování: nevyhýbejte se nástroji zvanému čtecí deprivace!

V době temna začíná oko vidět. – Theodore Roethke

 

5. týden: NABYTÍ POCITU MOŽNOSTI

Tento týden budete vyzváni, abyste důkladně prověřili, jak dalece se vám vyplácí, když zůstanete vězet ve starých návycích. Poznáte, jak omezujete své vlastní možnosti, pokud stanovujete hranice dobru, které můžete přijímat. Uvidíte, co to stojí, když se snažíte vypadat dobře, místo abyste byli takoví, jací jste. Možná začnete uvažovat o radikálních změnách: přestanete bránit svému růstu a nebudete dovolovat ostatním, aby se stali příčinou vašeho omezení.

Existuje riziko, které si nemůžete dovolit podstoupit, a riziko, které si nemůžete dovolit nepodstoupit. – Peter Drucker

 

6. týden: NABYTÍ POCITU HOJNOSTI

Tento týden se dotknete velkého tvůrčího bloku – peněz. Budete vyzváni, abyste důkladně prozkoumali své názory na Boha, peníze a tvůrčí hojnost. Eseje budou zkoumat způsoby, jimiž vaše postoje omezují hojnost a přepych ve vašem současném životě. Seznámíte se s účetnictvím, s nástrojem na rozbíjení bloků, který slouží správnému používání fondů. Tento týden může být výbušný.

Raději mám růže na stole než diamanty na krku. – Emma Goldmanová

 

7. týden: NABYTÍ POCITU SPOJENÍ

Tento týden se budeme zabývat správnými postoji vůči kreativitě. Důraz budeme klást jak na vaše vnímání, tak na aktivní dovednosti. Eseje, cvičení a úkoly se zaměří na zkoumané oblasti ryzího tvořivého zájmu, jak je spojujete se svými osobními sny.

Nemám moc úcty před talentem. Talent je v genech. Počítá se teprve to, co s ním uděláte. – Martin Ritt

 

8. týden NABYTÍ POCITU SÍLY

Tento týden se dotkneme dalšího velkého tvůrčího bloku: času. Prozkoumáte to, jak jste se svým vnímáním času snažili vyhnout tvůrčím rizikům. Stanovíte okamžité a praktické změny, které můžete provést ve svém každodenním životě. Vytáhnete na světlo dávné podmíněnosti, které vás možná přiměly k tomu, že jste se spokojovali s daleko menšími nároky, než jste si kreativně přáli.

Svět skutečnosti má hranice; svět představivosti je bez hranic. – Jean-Jacques Rousseau

 

9. týden: NABYTÍ POCITU SOUCÍTĚNÍ

Tento týden se budeme zabývat vnitřními bloky kreativity. Možná budete mít v tomto bodě chuť se vším praštit. Nedělejte to! Důkladně prozkoumáme emocionální potíže, které nás skličovaly v minulosti, když jsme se pokoušeli o tvůrčí činnost. Podstoupíme léčbu pocitu hanby za minulé neúspěchy. Znovu se ujmeme onoho vyděšeného uměleckého dítěte, které touží po tvůrčím činu, a staneme se tak

soucitnějšími. Poznáme nástroje k odstraňování emocionálních bloků a k posilování ochoty riskovat.

Život se zmenšuje nebo zvětšuje podle toho, jakou má člověk odvahu. – Anais Nin

 

10. týden: NABYTÍ POCITU VLASTNÍHO BEZPEČÍ

Tento týden budeme zkoumat závažná nebezpečí, která nás mohou na naší tvůrčí stezce napadnout ze zálohy. Vzhledem k tomu, že kreativita je duchovní záležitost, mnohá z těchto nebezpečí jsou nebezpečími duchovního rázu. V esejích, úkolech a cvičeních tohoto týdne budeme vyhledávat toxické vzorce, k nimž lneme, vzorce, které blokují náš tvůrčí proud.

Nevědomost se dožaduje pravdy. K těm, kdo chtějí něco jiného víc než pravdu, přestává promlouvat. – Adrienne Richová

 

11. týden: NABYTÍ POCITU SAMOSTATNOSTI

Tento týden se soustředíme na svou uměleckou samostatnost. Prozkoumáme způsoby, jak na sebe trvale nahlížet jako na umělce. Budeme se zabývat chováním, které může posílit naše duchovní základy, a tudíž i naši tvůrčí sílu. Zvláště se podíváme na to, jak je třeba zacházet s úspěchem, abychom si nesabotovali svobodu.

Poslání tvůrčího umělce spočívá ve stanovování zákonů, nikoli v dodržování zákonů již stanovených. – Ferruccio Busoni

 

12. týden: NABYTÍ POCITU VÍRY

V tomto posledním týdnu připustíme existenci neodmyslitelně záhadné duchovní podstaty kreativity. Budeme se zabývat skutečností, že kreativita vyžaduje vnímavé chápání a hlubokou víru – což jsou schopnosti, které jsme v sobě v tomto kurzu rozvíjeli. Stanovíme si tvůrčí cíle a důkladně se podíváme na nebezpečí sabotáže v poslední minutě. Obnovíme také svůj závazek používat poznané nástroje.

To nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemno. – Albert Einstein

přihláška

Život je krásný, seberozvojové kurzy, meditace, jóga, umělcova cesta, ženská témata, mindfulness, moon mother, sat nam, rasayan, hormonální jóga, kundalini jóga, doteková terapie, rétorika, relaxace